Kuopion Uusi Apteekki

kuopionuusiapteekki@apteekit.net

(017) 264 8100

Palvelemme: ma-pe 9 – 20 | la 9 – 18 | su 11-17

Lääkehoidon arviointi

Aloite arviointiin voi tulla asiakkaalta, omaiselta, kotisairaanhoidolta tai lääkäriltä. Palvelussa asiakkaan lääkitys käydään läpi ja erityisesti kiinnitetään huomiota lääkkeen ottoon liittyviin asioihin, yhteisvaikutuksiin, päällekkäisiin lääkityksiin, haittavaikutuksiin sekä vanhuksille sopimattomiin lääkkeisiin. Myös lääkeostojen taloudellisuus selvitetään.

Arviointiin erikoistumiskoulutuksen saanut farmaseutti haastattelee asiakasta joko hänen kotonaan tai apteekilla. Saamiensa tietojen perusteella hän laatii raportin käyttäen hyödyksi lääkityskokonaisuuksien riskinarviointityökaluja sekä farmaseuttista kokemustaan.

Raportti käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi ja keskustelussa voi olla mukana myös omainen. Asiakas voi toimittaa raportin hoitavalle lääkärilleen, joka voi ottaa kantaa raportissa mahdollisesti esitettyihin lääkitysmuutoksiin.

Palvelun hinta on 100 euroa.